Centre Penitenciari Obert de Lleida

 

Centre Penitenciari Obert de Lleida

Victòria Kent, s/n 25198 Lleida
 973 23 02 64